UNIK elektronik tilbyder ingeniør ydelser


Batterirelateret rådgivning og tests:

Design, indkøb og kvalitetstests af batterier er en krævende opgave, særligt i mindre styktal. Vi råder over et batteri test laboratorie og kan derfor fleksibelt og efter aftale teste specifikke parametre. Testene kan foretages som en del af en benchmark af forskellige leverandører eller løbende kvalitetstest. Vi anbefaler altid et kvalitetsprogram der omfatter måling af centrale celle relaterede parametre.

 

Vi råder over:

 

  • 16 kanals batteritest system +/- 5A / +/- 5V
  • Impedansspektrografi 10 mHz til 10 kHz 1A
  • Klimakammer 160L -10 degC til 90 degC med RH kontrol

 

Der er stor erfaring med valg og udvikling af sikkerhedssystemer, derunder optimering af sikkerhedsparametre i forhold til den givne applikation.

 

Undersøgelse af brandårsag i elektriske og elektroniske produkter:

Der er stor erfaring med årsagsundersøgelse og der arbejdes systematisk med undersøgelse af grundlæggende årsager til elektriske og elektroniske produkter fejler. Produkter undersøges og der opstilles forskellige hypoteser til brandårsag, første materiale antændt og antændelsessekvens. Som en del af arbejdet anskaffes der – hvis muligt – ofte en referencemodel som dokumenterer produktets oprindelige udformning. Batterirelaterede brande indeholder en særlig udfordring grundet et litiumbatteris fejlmekanisme i form af termisk løben løbsk. Her er det muligt at identificere spor efter stikflammer på cylindriske celler og særligt afvigende skader på poseceller. Via referencemodeller er det ofte muligt at spore de enkelte celler tilbage til det oprindelige produkt på trods af cylindriske cellers fyrværkeri lignende termiske løben løbsk.

 

Skønsmand ved civilretten

Anders Tønnesen har mange års erfaring som skønsmand. Fokusområder er batteribrande og elektronikbrande. Her undersøges omhyggeligt brandområdet, arnesteder og brandårsag udredes. Typisk underbygges udredningen med root-cause-analysis og FMEA hvis der er mange hypoteser eller konkurrerende hypoteser. Der indhentes så meget objektiv information som muligt og der er stor erfaring med analyse af eksempelvis hændelseslogs fra elmåler og alarmsystemer, som ofte indeholder information vital for hændelsessekvensen. Via grundig analyse af hændelses og forbrugslog fra elmåleren og eventuelt nabo-ejendomme, kan eventuelle fejl i distributionsnettet af- eller bekræftes.

 

2nd opinion

Tekniske produktrelaterede retssager er ofte komplicerede og der kan opstå behov for sparring og hjælp til at fokusere de tekniske undersøgelser. Første trin i processen er grundigt at afklare, hvilke spor der er sikret og tilgængelige for opfølgende undersøgelser. En grundig gennemgang af eventuelle partsindlæg og det tekniske og spormæssige grundlag ses ofte at indeholde flere spørgsmål end svar. Derfor ydes der hjælp med formulering af spørgsmål til skønstemaet. Udvikler hændelsen sig til en retssag, kan der samarbejdes med sagsøgte og advokater om at udvikles en strategi på baggrund af de tekniske spor og faktiske oplysninger i sagen.

 


unsplash